تاریخچه

نگاهی کوتاه به تاریخچه انجمن

بنا بر اسناد موجود دبیرخانه انجمن، در سال 1364 اولین هیئت‌مدیره پس از ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نام سندیکای صنعت ریخته‌گری شروع به فعالیت نمود و از سال 1373 با نام انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری به فعالیت خود ادامه داد. لازم به یادآوری است که در سال .... انجمن با ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علاوه بر وزارت تعاون، کار و امور اجنماعی تحت پوشش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفت.

در فاصله سال‌های 1370 تا 1375 براساس شرایط اقتصادی حاکم، توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنعت ریخته‌گری مانند شمش چدن و فروآلیاژها از طرف وزارت صنایع سنگین وقت به انجمن واگذار گردید و با کمک درآمدهای ناشی از این خدمات دبیر انجمن زنده یاد آقای مهندس اصغر پاینده آزاد که از پیشکسوتان این صنعت بوده‌اند  محل فعلی را که مکانی استیجاری بود در سال 1370 با تائید هیأت مدیره خریداری نمودند. از آنجا که تثبیت یک انجمن را می‌باید هم زمان با مالکیت محل فعالیت انجمن به حساب آورد لذا باید اظهار داشت که در سال 1370 انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران از مرحله تشکیل به مرحله تثبیت رسید .

در سال 1376 مهندس پاینده به علت پاره‌ای مشکلات و ضرورت مسافرت به خارج از کشور، آقای مهندس قدیمی را به عنوان دبیر انجمن معرفی و هیأت مدیره انجمن نیز ایشان را به پاس سال‌ها خدمات صادقانه به صنعت ریخته‌گری به طور مادام‌العمر به عنوان مشاور عالی انجمن منصوب نمودند، که متاسفانه عمر این همکاری تنها تا سال 1394 دوام یافت زیرا مهندس پاینده در تاریخ 94/1/7 به دیار باقی شتافتند. هرچند که تفکیک مسائل صنفی صنعتی با مسائل علمی صنعتی امری دشوار و به نوعی مختص کشور ماست ولی جامعه ریخته گران (انجمن علمی ریخته‌گری ایران)  بر پایه سوابق آکادمیک و دانشگاهی اکثریت موسسین خود را با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پوشش اعضای حقیقی و دانشجوئی در کنار اعضای حقوقی در چهارچوب اساسنامه خود فعالیت خود را ادامه داد و فعالیت انجمن صنفی نیز با پوشش تنها اعضای حقوقی در حوزه صنفی صنعتی تداوم یافت.