بیمه

انجمن ریخته‌گران ایران از سال 1381 با تشکیل گروهی از شرکت‌های ریخته‌گری ارائه انواع خدمات بیمه را به اعضای خود آغاز نمود و از ابتدای سال 1389 با شکل‌گیری شرکت کارگزاری توسعه فرهنگ بیمه (کلیک کنید) این خدمات به طور متشکل و مناسب در اختیار اعضاء قرار گرفته است.