همایش و سمینار

 خدمات انجمن در حوزه برگذاری همایش و سمینارها

با توجه به فعالیت انجمن علمی ریخته‌گری ایران در برگزاری سمینارهای سالانه در زمینه ریخته‌گری و ارائه تحقیقات دانشگاهی ، انجمن صنفی تلاش نمود تا در همایش‌ها و سمینارهای خود ارائه دهنده فعالیت های کارخانجات باشد و به همین لحاظ دو همایش دو روزه در حوزه مدیریت کیفیت به شرح زیر برگزار نمود:

1- اولین سمینار مدیریت کیفیت در صنعت ریخته‌گری در 8 و 9 خرداد 1380
2- دومین سمینار مدیریت کیفیت با عنوان مدیریت و اندازه‌گیری عملکرد 23 و 24 دی ماه 1382
 
در هر دو سمینار تلاش گردید تا تجارب صنایع ریخته‌گری در حوزه مدیریت کیفیت عرضه شود.
 
همایش های ملی ریخته‌گری نیز بر پایه ارائه مقالات صنعتی و کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی در برنامه‌های سه روزه در تاریخ‌های مهر ماه 1386 در مجموعه فرهنگی وزارت کار، مهر ماه 1388 و مهر ماه 1390 و تیرماه 1392 در مجموعه هتل المپیک برگزار گردید.