اطلاع‌رسانی‌ها

 خدمات خاص انجمن در اطلاع رسانی فنی و استانداردها

در سال 1373 با کمک انجمن علمی و حمایت مالی انجمن صنفی و سندیکای صنعت سیمان استانداردهای قطعات ریختگی مورد مصرف در صنعت سیمان تدوین گردید.

استانداردهای جهانی مرتبط با صنعت ریخته‌گری را از جدول زیر دانلود کنید:

 

 

1

ابزار قالب‌گیری

1970 کیلوبایت

2

آلومینیوم (بازرسی و تحویل)

340 کیلوبایت

3

آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم

134 کیلوبایت

4

آلیاژهای روی و شمش روی

340 کیلوبایت

5

آلیاژهای روی (ویژگی‌ها)

165 کیلوبایت

6

ابزارهای قالب‌گیری

173 کیلوبایت

7

مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی چدن

161 کیلوبایت

8

مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی فولاد

157 کیلوبایت

9

استانداردهای جهانی ریخته‌گری

5332 کیلوبایت