توسعه بازار

برخی از خدمات توسعه بازار انجمن

- حضور سالانه در حداقل 10 نمایشگاه تخصصی داخلی با در اختیار گرفتن غرفه و عرضه مجلات انجمن و تبلیغات اعضا 

- حضور در نمایشگاه گیفا در سال 2003 و 2007 با ارائه ویژه نامه به زبان آلمانی – انگلیسی و در سال 2011 با اجاره غرفه اختصاصی و توزیع ویژه نامه 

- حضور در نمایشگاه    Ankiros 2012  با اجاره غرفه و توزیع ویژه نامه با زبان انگلیسی – ترکی اسلامبولی 
 
- حضور در نمایشگاه Foundeq 2014 ,  Foundeq 2012    ورونا ایتالیا با اجاره غرفه و توزیع ویژه نامه به زبان انگلیسی – ایتالیا 
 
- برگزاری تورهای تخصصی جهت بازدید از نمایشگاه ها و کارخانجات ریخته گری مانند   Ankiros 2012 , Gifa 2011 , Foundeq 2012 , Foundeq 2014 ، Gifa 2014