اعضای انجمن

نام شرکت
مهارت اطلاعات بیشتر
آذرنگ پولاد اطلاعات بیشتر
آلیاژ جوش آریا اطلاعات بیشتر
آلیاژ گستر هامون اطلاعات بیشتر
آلیاژ نشکن‌ساز اطلاعات بیشتر
استیل پیشتاز گیلان اطلاعات بیشتر
اوان فولاد پیشرو اطلاعات بیشتر
اوان فولاد پیشرو اطلاعات بیشتر
ایرفو اطلاعات بیشتر
بهریز فولادان اطلاعات بیشتر
پارس فولاد اطلاعات بیشتر
پاک برنز اطلاعات بیشتر
پایا ذوب کاوه اطلاعات بیشتر
پرلیت آسیا اطلاعات بیشتر
توسعه بازرگانی مشفق اطلاعات بیشتر
مدیر عامل
احمدرضا رعنایی
مهدی مرتضوی
صمد بیرامی
ناصر شفائی نیک
شاهین حاجی حسینی
عباس بهرامی وحدت
سعید برادران
سعید برادران
اعظم قلی‌زاده پاشا
صابر بالی
دبیر شیرازی
غلامرضا پاکزاد
مسعود خجسته فر
بابک بیدختی
لیلا محمدحسین فلاح