اعضای انجمن

نام شرکت
مهارت اطلاعات بیشتر
آبوند اطلاعات بیشتر
آذرنگ پولاد اطلاعات بیشتر
آلیاژگستر هامون اطلاعات بیشتر
آلیاژهای نشکن ساز اطلاعات بیشتر
استیل پیشتاز گیلان اطلاعات بیشتر
استیل ریزان اطلاعات بیشتر
ایرفو اطلاعات بیشتر
بهریز فولادان اطلاعات بیشتر
پارس فولاد اطلاعات بیشتر
پاک برنز اطلاعات بیشتر
پایا ذوب کاوه اطلاعات بیشتر
پرلیت آسیا اطلاعات بیشتر
توسعه بازرگانی مشفق اطلاعات بیشتر
توسعه فرهنگ بیمه اطلاعات بیشتر
مدیر عامل
احمدرضا رعنایی
هرمز نوربخش
مهدی مرتضوی
حسین شریعتی
منصور رشیدی
عباس بهرامی وحدت
عبدالرضا فهیمی
آقای اعظم قلی زاده پاشا
صابر بالی
دبیر شیرازی
غلامرضا پاکزاد
مسعود خجسته فر
بابک بیدختی
حسین مشاطان
مهدی هاشمی